Nieuwsbrief

KRONKELBOULERS-SLAGHAREN

NIEUWSBRIEF 8                                                                  september 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand september met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op woensdag 30 augustus heeft het bestuur van de Kronkelboulers vergaderd. Aan de orde kwamen de zaken die we dit jaar al met z’n allen hebben gerealiseerd (en dat is best heel veel). Daarnaast de plannen voor de verwarming (heaters) in het clubgebouw en de toiletvoorziening. De plannen gaan door en we hopen beide ook op korte termijn te kunnen realiseren. De dames in het bestuur (Rika ter Horst en Jenny Zwiers) gaan de schoonmaak en aankleding van het clubhuis coördineren. Ze zullen een paar keer per jaar een beroep doen op een aantal vrijwilligers.

Verder zullen ze Marietje Arkes ondersteunen bij het “Lief en Leed” gebeuren. Overigens een taak van alle leden om hen daar op attent te maken als er vanuit het bestuur een kaartje bij lief of leed gestuurd moet worden.

Er zijn een paar bestuursleden die geen sleutel van de baan en het clubhuis hebben. Voordat we weer gaan bijmaken, schijnt het dat er in het verleden heel veel sleutelhouders (25) zijn geweest. Het is goed dat buiten het bestuur meer mensen een sleutel van de baan hebben. Met name de leden die veel spelen en ook vaak de banen klaarmaken en klussen verrichten, maar we hebben de indruk dat er ook her en der nog sleutels in omloop zijn die niet gebruikt worden. Het verzoek van het bestuur om die dan in te leveren. Alvast bedankt.

Verder het idee om tijdens een speelmiddag eens te wisselen van partner. Dus binnen het viertal een keer ruilen op dezelfde baan. Dit kunt u onderling regelen en is vrije keus. 

Op 9 september is er een toernooi voor de eigen leden. Na afloop is er een BBQ. De uitnodiging hiervoor heeft u al via de mail gehad. Geef u tijdig op en op de toernooidag graag uiterlijk om 9.45 uur aanwezig. Dit in verband met de administratie en klaarmaken van de toernooibriefjes.

Ook dit jaar doen we als Kronkelboulers weer mee aan de RABO clubactie. Vanaf 4 september kunt u stemmen. Als RABO lid kun je stemmen op 3 clubs. Je kunt stemmen via de RABO app of RABO online Bankieren. Er is geen code nodig. De lijst met deelnemende clubs staat onder RABO clubsupport.

Het gaat nog steeds goed met het ledenaantal. We hebben weer een lid. Lex Kosse welkom bij de Kronkelboulers en we hopen dat je je snel thuis zult voelen bij de club.

16 september is het open toernooi in Zuidwolde

20 september is regio toernooi in Zuidwolde (voor degenen die zich hebben opgegeven)

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma                                                            

NIEUWSBRIEF 7                                                                  AUGUSTUS 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand augustus met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 6 juli was er toernooi voor de eigen leden. Er werd weer fanatiek gespeeld om de vleesprijzen. De eerste plaats was voor Henny Mecklenfeld. Op de tweede en derde plaats eindigden Hennie Meilink en Jan Olijve.

Inmiddels is de nieuwe clubkleding gekomen. Leden die een polo en een jack hebben besteld hebben het reeds ontvangen. We staan er als club goed op de komende jaren. Vooral ook bij toernooien geeft het een mooie uitstraling.

Naar aanleiding van het onwel worden van een speler bij het vorige toernooi, waarbij een ambulance moest komen, hebben we als club actie ondernomen om het pad bij de ingang te verbreden. Er is een stuk betegeld zodat een ambulance de ingang van de baan kan bereiken en ook kan keren. Een goede zaak voor een vereniging die toch hoofdzakelijk uit ouderen bestaat. Laten we hopen dat het niet vaak nodig zal zijn.

Nu we toch met tegels bezig zijn. Rondom de baan komt een rij tegels, zodat er geen onkruid meer tussen het hek door kan groeien. Met een aantal vrijwilligers zijn de tegels opgehaald en gelegd.

Een flink karwei. De helpers en “stratenmakers” daarvoor bedankt!

Zoals al is vermeld hebben we weer ingeschreven voor de RABO clubactie. We zullen tijdig doorgeven wanneer daarvoor gestemd kan worden.

Het gaat goed met het ledenaantal. We hebben weer een aantal nieuwe leden. Henk Santman, Jan Rouweler, Be Jansen en Bernard Schlepers. Welkom bij de Kronkelboulers en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij de club.

16 augustus is het regio toernooi in Alteveer (voor degenen die zich hebben opgegeven)

18 augustus is er een open toernooi in Hollandscheveld

9 september is een eigen toernooi voor leden met de jaarlijkse BBQ

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 6                                                                       JULI 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand juli met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 6,7 en 8 juni hadden we ons stratentoernooi. Er hadden zich maar liefst 32 teams aangemeld. Onder mooie weersomstandigheden werden de wedstrijden vlot en volgens schema afgewerkt.

We mogen wel spreken van een groot succes qua deelname en bezoek. Veel positieve reacties op het toernooi en een goede omzet in het clubhuis. Er waren zelfs teams die zich vast wilden opgeven voor volgend jaar. Op alle berichten afgaan, kan het wel eens zo zijn dat we dan het maximum van 36 teams bereiken. De eerste plaats was voor het bierproefgezelschap van de Schadde, de tweede plaats voor B&B de Spa en de derde plaats voor de Bolstersdtraat (zie foto onder). Alle vrijwilligers die zich bij het toernooi hebben ingezet daarvoor dank.Op 6 juli is er weer een eigen toernooi. De uitnodiging heeft u al gehad. Opgeven kan nog tot en met dinsdag 4 juli. Hoogeveen houdt op 13 juli een open toernooi waarvoor u zich zelf kunt opgeven.

Er is veel belangstelling voor de clubkleding. In het clubhuis hangen een aantal exemplaren in verschillende maten. Veel leden hebben al een shirt en een jack gepast en besteld. Maandag 3 juli is de laatste mogelijkheid om te bestellen. We hebben geprobeerd iedereen te bereiken met een extra nieuwsbrief, maar wilt u leden die het misschien niet hebben meegekregen hier nog even op attent maken. Voor enkele leden die geen email hebben, ligt er in het clubhuis altijd een exemplaar “op papier”.

.We hebben een aantal nieuwe leden. Teun en Annie Ubels, Trijntje Schippers en Marina Jonker. Welkom bij de Kronkelboulers en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij de club.

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 5                                                                        JUNI 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand juni met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 1 juni hadden we ons open toernooi. Er hadden 56 spelers zich aangemeld. Onder mooie weersomstandigheden werden de wedstrijden vlot en volgens schema afgewerkt. Ook mooie prestaties van onze vereniging. Vier leden bij de eerste twaalf. Lenie Kosse 3, Joop Roosma 4, Jan Olijve 6 en Klaas Euverman 11. Na afloop nog een gezellig samenzijn  met leden van andere verenigingen (zie foto’s).

Deze week op 6-7-8 juni het stratentoernooi. Inmiddels opgave van 32 teams. Een hele goede opgave dus. Wel hebben we wat hulp van leden nodig om waar nodig aanwijzigingen m.b.t. de spelregels te geven. Als u een avond kunt, kom dan naar de baan.

Op 21 juni is er een regiotoernooi in Hoogeveen voor degenen die zich daarvoor hebben opgegeven. Het volgende eigen toernooi is op 6 juli. Binnenkort een uitnodiging en dan kunt u zich daarvoor opgeven. Van het vorige toernooi ook een stukje met foto in De Toren. Dit willen we met enige regelmaat gaan doen. Zeker na het stratentoernooi. Wellicht levert het wat nieuwe leden op.

Binnenkort schrijven we ook weer in voor de RABO clubactie. Na de zomer kunt u daarvoor weer stemmen. We houden u op de hoogte als het zover is.

Ook zijn we blij dat we versterking hebben voor de catering in het clubhuis. Coby Euverman heeft aangegeven dat ze mee wil helpen bij toernooien.

Het volgende willen we bij de leden “in de week leggen”. Het aanschaffen van clubkleding. In elk geval voor de leden die ons vertegenwoordigen op regiotoernooien en/of open toernooien. Een shirt, een polo, een jasje o.i.d. met ons logo. Een aantal van de club, maar ook de mogelijkheid voor leden om er zelf een te bestellen. We horen graag uw mening de komende weken.

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 4                                                                        MEI 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de vierde nieuwsbrief met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Er is de afgelopen maand weer het nodige gebeurd op de baan. De overkapping is afgemaakt met een schuifdeur en er is een afdak gemaakt om gereedschap op te hangen en een afscheiding bij het urinoir. Dit geeft achter in het clubhuis ook weer wat meer ruimte.

Wij noemen het van nu af clubhuis en niet meer blokhut, schuilruimte of kantine. De vrijwilligers die hebben meegewerkt daarvoor dank.

Om wat meer bekendheid te geven is er een nieuwe flyer (folder). Met dank aan de dochter van Henny Haverkort die hem heeft ontworpen. Daarbij ook een nieuw logo voor de club. U kunt een exemplaar meenemen en aan eventuele nieuwe leden en belangstellenden meegeven. Er liggen een aantal in het clubhuis en anders via Henny Haverkort beschikbaar.

De borden voor het straten/gezelligheids toernooi zijn geplaatst en her en der in het dorp is een affiche opgehangen. Het toernooi is op 6-7-8 juni en niet voor leden. Wel hebben we hulp nodig om waar nodig aanwijzigingen m.b.t. de spelregels te geven. Als u een avond kunt, kom dan naar de baan.

De banen liggen er op dit moment mooi en onkruidvrij bij. Het hele terrein ziet er netjes uit. De baancommissie daarvoor dank.

Het volgende eigen toernooi is op 11 mei. Als het goed is, heeft u zich al opgegeven. Op 17 mei ‘s middags is er dan een regio toernooi op onze banen. Dit voor de leden die zich daarvoor hebben opgegeven. Op 1 juni is er het open toernooi in Slagharen. U kunt zich hiervoor opgeven, maar ook spelers van andere verenigingen. Max. 36 koppels en vol=vol.

Tijdens het volgende toernooi gaan we ook wat foto’s maken en we maken een stukje voor De Toren. Mochten er leden zijn die bezwaar hebben dat zij op een foto en eventueel in de krant komen vanwege privacy, wilt u dat dan melden bij het bestuur.

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De site is nog in ontwikkeling, maar het begin is er. De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 3                                                                           APRIL 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de derde nieuwsbrief met even uw aandacht voor de volgende zaken.

De overkapping is verder afgemaakt. De schuifdeur wordt binnenkort afgewerkt en het is een plek geworden waar we mooi kunnen zitten. Daarnaast is het oude kunststof meubilair afgevoerd en we hebben een partij rode stoelen en tafels op de kop getikt. Alles gelijk en het ziet er fraai uit.

Binnenkort ook een afdak en de afwerking van het urinoir.

Ook werken we aan het actualiseren van een website, zodat we ook ‘on line’ te vinden zijn en daarnaast een flyer (folder) van de vereniging.

Een toiletvoorziening in de blokhut ‘parkeren’ we voorlopig even gezien de kosten die dit met zich meebrengt. Nu er dagelijks activiteiten zijn in het Kronkelhonk, kunnen we (net als bij de toernooien) daar gebruik van maken.

Ook de banen liggen er keurig bij. Alle blad en onkruid verwijderd. Met dank aan de baancommissie.  Alle vrijwilligers daarvoor bedankt! Naar aanleiding van de oproep vorige keer heeft Guido Fikken zich ook opgegeven voor de baancommissie. Nu af en toe bijhouden, dan hebben we het hele jaar mooie  schone banen.

Nog even ter herinnering: vanaf 1 april boulen we op de donderdagavond i.p.v. op de donderdagmorgen. Aanvang 19.00 uur. In de wintertijd gaan we dan weer overdag.

Na feestdagen zoals Pasen en Pinksteren is er gelegenheid om op de dinsdagmiddag te boulen.

Voor de deelnemers: het eerst volgende regio toernooi is op 19 april in Hollandscheveld.

Het volgende toernooi voor eigen leden is op donderdag 11 mei. Bij deze nieuwsbrief de uitnodiging hiervoor en voor wanneer u zich op moet geven.

Leden met een mailadres ontvangen deze nieuwsbrief digitaal. Er wordt ook een aantal op papier afgedrukt voor de leden, die dit niet kunnen. Ze liggen in de blokhut.

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF                                                                           MAART 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de tweede nieuwsbrief met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Een aantal zaken zijn inmiddels in werking gezet. De overkapping is verder dichtgemaakt en het is een fraai geheel geworden, waar we mooi kunnen zitten. De schuifdeur volgt nog. Ook is al het blad rondom de banen verwijderd en zijn de banen zelf onder handen genomen. Alle vrijwilligers daarvoor bedankt! Binnenkort wordt ook het oude witte kunststof tuinmeubilair vervangen.

Nog even een klein aandachtspunt. Het gaat over het algemeen goed, maar wel het verzoek of iedereen een euro voor de koffie in de pauze in het potje wil doen. Als je het een keer vergeet, dan de volgende keer graag dubbel. Alvast bedankt!

Daarnaast heeft de oproep op de vorige nieuwsbrief flink wat reacties opgeleverd. Ook twee dames die het bestuur komen versterken en met name als klankbord de belangen van de dames zullen vertegenwoordigen. Hierbij een overzicht hoe we de vereniging nu hebben georganiseerd. Mocht u zich nog willen aanmelden voor een groep/commissie dan horen wij dat graag.

Bestuur                                                                                                       

Voorzitter           Joop Roosma                                                               

Secretaris            Hennie Mecklenfeld                                                   

Bestuurslid          Henny Haverkort (baancommissaris)                     

Bestuurslid          Johan Sassen                                                               

Bestuurslid          Rika ter Horst (klankbord dames)                           

Bestuurslid          Jenny Zwiers (klankbord dames)                            

Boekhouder       Jan Bouwhuis (admin. en fin.)                                 

Baancommissie en baanonderhoud

Hein Kleinheerenbrink

Gerard van der Most

Harry Jannink

Willem Bouwhuis

Jan Kleinheerenbrink

Jan Olijve

Klaas Euverman

Timmer/klus groep

Chris van der Most

Gerard Schrijver

Hennie Mecklenfeld

Gerard Arkes

Commissie horeca/catering/kantine                                                 

Joke Mecklenfeld                                                                                     

Marietje Pieper                                                                                         

Marietje Sassen                                                                                        

Marietje Lohuis                                                                                        

Rika ter Horst

Jenny Zwiers                                                                                              

Grietje Olijve

Coby Euverman

Toernooien

Admin/computer               Annie Kleinheerenbrink en Jenny Roosma

Wedstrijdleiding                   Joop Roosma (res. Hennie Mecklenfeld)

Inkoop horeca/bar                Joke en Hennie Mecklenfeld

Prijzen inkoop        Hennie Mecklenfeld

Bardiensten                 Commissie horeca/catering/kantine

Bericht van onze boekhouder/administrateur.

In de loop van deze of volgende week wordt de contributie over het jaar 2023 geïnd. Dit geldt uiteraard alleen voor degenen die een machtiging hiervoor hebben afgegeven. Willen degenen zonder een machtiging hun contributie overmaken op bankrekening:

NL67 RABO 0112 1627 62 t.n.v. Jeu de Boules Kronkelboulers.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking in dezen.                            

De administrateur: Jan Bouwhuis  tel. 06 224 10 463

Vanaf 1 april gaan we boulen op de donderdagavond i.p.v. op de donderdagmorgen.

Aanvang 19.00 uur. In de wintertijd gaan we dan weer overdag.

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma