Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF 16                                                                         juni 2024

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand juni met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op donderdag 16 mei hadden we weer een eigen leden toernooi. Het toernooi werd gewonnen door Jan Olijve met op de tweede plaats Hennie Mecklenfeld en op de derde plaats Jan Lange. Zoals gebruikelijk gingen de eerste tien met een vleesprijs naar huis. Omdat de computer storing had, moest er met de hand worden geteld. Een kleine vergissing. De zesde plaats was voor Alex Kosse en niet voor Leny Kosse. Alex heeft de prijs alsnog ontvangen. Ere wie ere toekomt.

Het open toernooi van 30 mei werd vanwege de weersvoorspelling afgelast. De nieuwe datum is 20 juni. Als u zich had opgegeven en u kunt niet, dan graag afzeggen. Kunt u dan juist wel, kunt u zich nog opgeven.

Ook hadden we op 28 mei nog een toernooi voor KBO leden. Het was een geslaagde middag waarop drie ronden werd gespeeld. Ook deden leden van de Kronkelboulers mee. Rika ter Horst werd de winnaar van het toernooi.

Dan gaat op 4-5-6 juni het stratentoernooi weer van start. We hebben een opgave van 30 teams. We rekenen daarbij wel op de inzet van de leden van onze vereniging. Dit kan zijn als ondersteuner of scheidsrechter bij de wedstrijden, maar ook hebben we mensen nodig bij de catering van de koffie en een drankje na afloop. Als u op 4, 5 en 6 juni of een van die dagen kunt assisteren kom dan naar de baan. Voor de ”herkenbaarheid”  graag de clubkleding dragen.

We hadden ons als vereniging weer opgegeven om stemmen te tellen bij de Europese verkiezingen en zijn weer ingeloot. Vorige keer heeft het een bedrag van 500 euro opgeleverd. Alvast dank aan de vrijwilligers die het gaan doen.

De banen en omgeving liggen er op dit moment prima bij. Compliment voor de mannen van de baancommissie. Ook de schoonmaak van het clubhuis. Dames bedankt.

We zijn een kleine vereniging en moeten het samen doen. Daarom….een oproep aan iedereen: als u ergens bij kunt assisteren….pak het op en toon initiatief. Dat geldt voor koffiezetten, banen klaarmaken, klein onderhoud en alle voorkomende werkzaamheden.

Denk niet….een ander of het bestuur doet het wel. We rekenen op u.

We zijn ook te vinden op www.kronkelboulers.nl.

De komende tijd weer veel “bouleplezier” toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 15                                                                mei 2024

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand mei met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Het wordt een drukke periode met veel toernooien voor de boeg. Als eerstre ons eigen ledentoernooi op donderdag 16 mei a.s. U kunt zich nog opgeven tot maandag 13 mei.

Dan het regiotoernooi op woensdag 15 mei in Hollandscheveld voor de leden die zich daarvoor hebben opgegeven.

Dinsdagmiddag 28 mei komt de KBO vereniging boulen. Een aantal leden is lid en doen mee. Als er Kronkelboulers zijn die geen lid zijn en die middag willen assisteren als scheidsrechter en of ondersteuner..…welkom.

Op donderdag 30 mei is het open toernooi bij ons in Slagharen. Opgave kan tot 27 mei.

Ook zijn we al bezig met de voorbereidingen van het stratentoernooi. De spandoeken zijn geplaatst en de eerste opgaven komen al binnen. Laten we hopen dat het net zo’n groot succes wordt als vorig jaar. We rekenen daarbij wel op de inzet van de leden van onze vereniging. Dit kan zijn als ondersteuner of scheidsrechter bij de wedstrijden, maar ook hebben we mensen nodig bij de catering van de koffie en een drankje na afloop. Als u op 4, 5 en 6 juni of een van die dagen kunt assisteren, geeft u het dan even door aan een van de bestuursleden. Tijdens het stratentoernooi, de open toernooien en de regiotoernooien is het gewenst om voor de ”herkenbaarheid” de clubkleding te dragen.

We hebben ons als vereniging weer opgegeven om stemmen te tellen bij de Europese verkiezingen. Vorige keer heeft het een bedrag van 500 euro opgeleverd. Even afwachten of we als vereniging weer worden ingeloot.

De mannen van de baancommissie hebben het terras weer klaar gemaakt en de stoepen schoongespotren. Er is een onkruidspuit en een accuheggeschaar aangeschaft. Een nieuwe grasmaaier komt nog. Ook is er solarverlichting aangebracht bij het hek en komt het nog bij de overkapping en de fietsen. Dit is wel zo veilig bij het verlaten van de baan in het donker.

Oproep: als er leden zijn die ‘s middags op Hemelvaartsdag (9 mei) een paar uurtjes willen assisteren bij een groot familietoernooi. Opgave en info bij Gerard Schrijver.  

We zijn ook te vinden op www.kronkelboulers.nl.

De komende tijd weer veel “bouleplezier” toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

KRONKELBOULERS-SLAGHAREN

NIEUWSBRIEF 14                                                                april 2024

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand april met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Nu de zomertijd weer is ingegaan komt het boulen op de vrijdagmiddag te vervallen en is er de gelegenheid om op donderdagavond vanaf 19.00 uur te gaan boulen. Vorig jaar is dit goed bevallen en het biedt ook de gelegenheid aan mensen die overdag werken om kennis te maken met jeu de boules.

Van onze administrateur het bericht aan de leden die de contributie nog niet hebben betaald om dit z.s.m. te doen. Misschien vergeten, maar toch even nakijken.

Bankrekening NL67 RABO 0112 1627 62.

Op 21 maart hadden we ons eerste eigen toernooi van dit jaar. Er kon onder goede omstandigheden worden gespeeld. Ook de catering tussen de middag was weer goed verzorgd. Na afloop konden de prijzen worden verdeeld. De eerste plaats was voor Jan Olijve, de tweede voor Guido Fikken en de derde voor Jan Kleinheerenbrink. Allen gefeliciteerd.

Voor de spelers van de regio competitie staat het eerste toernooi op 17 april gepland in Zuidwolde.

De leden van de baancommissie hebben gezorgd dat de banen er weer netjes bijliggen. Ook de scorebordjes zijn allemaal schoongemaakt en er zullen nog trottoirbandjes langs de zijkant worden gezet, zodat daar geen blad meer onder door kan komen. De “sleepmatten” kunnen nu worden opgehangen, zodat er niemand meer over kan struikelen.

Op 8 april is er een bestuursvergadering. Als u bespreekpunten hebt, geef het dan door aan een van de bestuursleden.

Dan nog even dit. Tijdens de onderlinge wedstrijden wordt er “om de punten” gebould. Dat moet ook en is de bedoeling. Laten we er wel met z’n allen voor zorgen dat het sportief gebeurt en af en toe letten op de onderlinge bejegening en taalgebruik. Er is nu eenmaal verschil in kwaliteit en beleving.

We zijn ook te vinden op www.kronkelboulers.nl.

De komende tijd weer veel “bouleplezier” toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 13                                                                 februari 2024

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand februari met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 12 januari hebben we de eerste bestuursvergadering gehad met de nieuwe bestuursleden. Als eerste werd de voorzitter verrast met een voorzittershamer. Aangeboden door de leden. Waarvoor dank. Dat belooft wat…! Verder heel veel zaken besproken. Hierbij een aantal punten.

Voor wat het onderhoud buiten op en rond de banen zal het aangestuurd en gecoördineerd worden door Henk Santman. Alex Kosse en Bernard Schlepers. Bij grotere werkzaamheden zullen zij een beroep doen op de vrijwilligers die zich vorig jaar hebben opgegeven. Voor de binnen activiteiten van het clubgebouw wordt het aangestuurd door Jenny Zwiers en Rika ter Horst. Ook hierbij kan ondersteuning gevraagd worden aan vrijwilligers. Hennie Mecklenfeld is secretaris, Jan Bouwhuis administrateur en Joop Roosma voorzitter.

Vanaf deze week kan er ook gebould worden op de vrijdagmiddag. De donderdagmorgen komt daarmee te vervallen. Als de zomertijd ingaat, gaat de vrijdagmiddag naar de donderdagavond.

Het jaarplan voor 2024 komt z.s.m. Het overleg met de buurverenigingen over de data van regiotoernooien en open toernooien is op 27 februari. Tijdens de toernooien en bij het stratentoernooi en toernooien voor buitenstaanders dragen we de clubkleding. Op dit moment hebben we 56 leden. Vooral op maandag een goede opkomst (deze week 38!)

In de kast van het clubhuis komt een doos met butjes. Hier wordt geregeld naar gezocht Vandaar.

Een woord van dank aan Leny Kosse. Ze heeft jarenlang de koekjes en snoepjes verzorgd.

De plannen om dit jaar de binnenkant van het clubgebouw op te knappen en ook het onderhoud aan het dak zijn een punt voor dit jaar. Daarnaast plannen om een toernooi een keer te houden voor dames en heren apart. Verder ook het plan om de hoogste groepen van het basissonderwijs een keer uit te nodigen voor een toernooi. Kortom weer activiteiten genoeg voor 2024.

Denkt u nog aan de contributie voor dit jaar. Willen degenen zonder een machtiging hun contributie (50,00 euro) overmaken op bankrekening: NL67 RABO 0112 1627 62 t.n.v. Jeu de Boules Kronkelboulers.

Op verzoek ook een korte samenvatting van een aantal spelregels van Jeu de Boules opgesteld door Jan Olijve en Hennie Mecklenfeld.

Doublette 2 spelers, Tripletten 3 spelers,  Enkelspel 1 tegen1.

But uitgooien 6 m minimaal en 10 m maximaal vanaf werpcirkel De but mag tot de zijlijn, als de but over de zijlijn is en van bovenaf gezien nog de zijlijn raakt dan is het geldig. Bij toernooien dan 50 cm uit de zijlijn en 150 cm vanaf je naaste speelveld. Een niet goed geworpen but, dan mag de tegen partij de but goed leggen. Ga  2m achter de but staan. De speler die de but uitwerpt, hoeft niet eerst te werpen. Als de but of boules door wind of een helling of speler of toeschouwer word verplaatst dan kan deze worden terug gelegd mits als de but of boules was gemarkeerd. But of boules geheel over de zijlijn zijn uit. Als een boule wordt tegen gehouden door een eigen speler, dan is het ongeldig dan de boules uit het spel halen. Meeting wordt gedaan, indien mogelijk door het team dat heeft geworpen. Als de tegen spelers het er niet mee eens zijn dan mag de tegenpartij meten is er dan nog geen beslissing dan de scheidsrechter er bij halen en die geeft de beslissing.

Een compleet overzicht is te vinden  Nederlandse jeu de boules bond info@njbb.nl of  www.njbb.nl

We zijn ook te vinden op www.kronkelboulers.nl.

De komende tijd weer veel “bouleplezier” toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 12                                                                 januari 2024

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand januari met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 25 januari was de jaarvergadering. Een goede opkomst. De zakelijke punten werden op een vlotte manier afgwerkt en de verslagen goedgekeurd. We kunnen constateren dat we in 2023 flink wat zaken hebben gerealiseerd.

Als vereniging staan we er goed voor. We hebben afscheid genomen van Johan Sassen en Henny Haverkort als bestuursleden, maar we zijn blij dat we bij de bestuursverkiezing een aantal nieuwe bestuursleden hebben kunnen verwelkomen. Henk Santman, Alex Kosse en Bernard Schlepers welkom in het bestuur. We hebben nu een flink bestuur van zeven leden en daarnaast een boekhouder die de financiën beheert.

Binnenkort gaan we de taken verdelen, maar zoals gezegd op de vergadering is het een verantwoordelijkheid van alle leden om waar nodig een steentje bij te dragen. Dat kan zijn bij kluswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, baanonderhoud of kantinezaken.

Na het zakelijk gedeelte werden er nog een aantal rondjes bingo gespeeld onder het genot van een hapje en een drankje. We kunnen terugzien op een geslaagde jaarvergadering.

Op het jaarplan voor 2024 zullen de werkzaamheden ingeroosterd worden.

We wachten nog op het overleg met de buurverenigingen over de data van de regio toernooien en open toernooien. We zullen het bij de volgende nieuwsbrief voegen en op de website plaatsen.

We hebben plannen om dit jaar de binnenkant van het clubgebouw op te knappen en ook is er enig onderhoud nodig aan het dak. Daarnaast eventueel plannen om een eigen toernooi te houden voor dames en heren apart. Verder ook plannen om de hoogste groepen van het basissonderwijs een keer uit te nodigen voor een toernooi.

We zijn ook te vinden op www.kronkelboulers.nl.

De komende tijd weer veel “bouleplezier” toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

KRONKELBOULERS-SLAGHAREN

NIEUWSBRIEF 11                                                                 december 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand december met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Het laatste toernooi van 16 november was uitgesteld naar 30 november. Een ijskoude dag, maar toch met 25 doorzetters. Met recht “een koude klauwen toernooi”. De winnaar was Gerard Schrijver met op de tweede plaats Hennie Mecklenfeld en Jan Lange als derde. De winnaars gefeliciteerd met het extra stukje vlees voor de feestdagen. In deze nieuwsbrief en op de website een paar foto’s van het toernooi.

Op deze nieuwsbrief ook en bedankje voor onze stemmentellers. Ze hebben een mooi bedrag voor de club binnengehaald. En zoals de foto laat zien: in clubtenue aan het tellen!

Boulen tijdens de feestdagen. De afspraak is als maandag een feestdag is, kan er dinsdags gebould worden. Kerstdagen is maandag (25) en dinsdag(26) dus woensdag 27 december wel weer. Nieuwjaarsdag is op maandag, dus dinsdag 2 januari wel weer.

De jaarvergadering is op 25 januari. Uitnodiging en agenda volgen.

Alle leden hele Prettige Feestdagen en een Voorspoedig en Gezond 2024 gewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 10                                                                 november 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand november met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Het gaat nog steeds goed met de club en het ledenaantal. Er zijn weer een paar nieuwe leden bij. Arnold en Irma Boll hebben al een middag meegespeeld. Welkom bij de club. Ook is de opkomst, met name op de maandagmiddag, zeer goed. Zelfs zo goed dat we besloten hebben om een grote koffiezetter (40 koppen) aan te schaffen. Nu moeten er wel 4 apparaten aan om iedereen van koffie te voorzien op drukke middagen. Ook voor de toernooien is dit handig.

Daarnaast hebben we twee heaters aangeschaft die in de winter het clubhuis kunnen verwarmen. Het geeft een prettiger warmte dan de terrasheaters op gas.

Dit alles kan alleen door de inzet van veel vrijwilligers. Het baanonderhoud, schoonmaak van het cubhuis, aanleg elekticiteit en bestrating. Iedereen daarvoor dank.

Op  donderdag 16 november is het laatste toernooi voor eigen leden van dit jaar. De uitnodiging heeft u al gehad. Opgeven kan nog, maar dan wel deze week.

Nu de wintertijd is ingegaan spelen we niet meer op donderdagavond maar is er weer de gelegenheid om op de donderdagmorgen te spelen. Aanvang 9.30 uur.

In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd om extra ballen. Dit voor toernooien van groepen en niet leden.  Er worden nu regelmatig ballen ingebracht. Goed werk. Voor een paar euro op de kop getikt bij de kringloop of een rommelmarkt. We zijn er blij mee. U kunt het bedrag dan evt. terugkrijgen.

We hebben dit jaar denk ik al veel tot stand gebracht. Het “eigen toilet” schuiven we nog even voor ons uit. Hier zitten teveel haken en ogen aan met aanleg, afvoer en vergunningen met de gemeente en staatsbos. Ook qua kosten is het een punt. We kunnen gebruik maken van de toiletten in het Kronkelhonk. Deze zijn ook open op de drukke speeldagen en de toernooien uiteraard en de loopafstand is minimaal.

We zijn ook te vinden op www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Joop Roosma

KRONKELBOULERS-SLAGHAREN

NIEUWSBRIEF 9                                                                  oktober 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand oktober met even uw aandacht voor de volgende zaken.

In de nieuwsbrief van augustus hebben we gevraagd of er nog sleutels van de jeu de boulesbaan in omloop waren, die niet of nauwelijks gebruikt worden. Dit om het feit dat er in het verleden heel veel sleutels (meer dan 25) zijn  uitgedeeld. Inmiddels zijn er een paar ingeleverd. Waarvoor dank. Nogmaals, het is duidelijk dat naast de bestuursleden een aantal mensen die regelmatig boulen een sleutel moeten hebben, maar als bestuur hebben we er graag zicht op.

Verder hadden we voorgesteld om tijdens een speelmiddag eens te gaan wisselen van partner. Dit met name als de partij voor de pauze heel erg naar een kant slaat. Dit is uiteraard uw eigen keuze.

Er wordt af en toe wel gebruik van gemaakt en het heeft het voordeel dat de partij door kan gaan. In de pauze opnieuw kaarten schudden heeft als nadeel dat veel partijen met pauze niet klaar zijn en niet afgemaakt kunnen worden.

Het toernooi voor eigen leden met BBQ in september was door het hete weer een week uitgesteld. Toch kunnen we weer terugkijken op een geslaagde ontmoeting. De eerste plaats was voor Grietje Olijve , de tweede voor Klaas Euverman en de derde voor Henny Haverkort . Gefeliciteerd allemaal.

De stemperiode voor de RABO clubactie is gesloten.De uitslag werd aangeboden door Ronald Hegteler namens de RABO bank. Het heeft dit jaar een mooi bedrag opgebracht namelijk 417,75 euro! Iedereen die op de Kronkelboulers heeft gestemd daarvoor dank!

Een aantal leden heeft zich opgegeven om bij de komende verkiezingen stemmen te gaan tellen. Dit levert weer een mooi bedrag (400 euro) op voor de clubkas. Alvast bedankt en succes met het tellen.

Bij het stratentoernooi en familie of bedrijfstoernooien hebben we extra ballen nodig. Er worden regelmatig ballen ingebracht door leden. Voor een paar euro op de kop getikt bij de kringloop of een rommelmarkt. We zijn er blij mee. U kunt het bedrag dan evt. terugkrijgen.

Zoals afgesproken gaan we eind deze maand als de wintertijd ingaat niet meer boulen op de donderdagavond, maar op de donderdagmorgen om 9.30 uur.

11 oktober is het open toernooi in Alteveer (voor degenen die zich daarvoor opgegeven hebben)

16 november is ons  laatste eigen toernooi van dit jaar.

We zijn ook te vinden op www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Joop Roosma

KRONKELBOULERS-SLAGHAREN

NIEUWSBRIEF 8                                                                  september 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand september met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op woensdag 30 augustus heeft het bestuur van de Kronkelboulers vergaderd. Aan de orde kwamen de zaken die we dit jaar al met z’n allen hebben gerealiseerd (en dat is best heel veel). Daarnaast de plannen voor de verwarming (heaters) in het clubgebouw en de toiletvoorziening. De plannen gaan door en we hopen beide ook op korte termijn te kunnen realiseren. De dames in het bestuur (Rika ter Horst en Jenny Zwiers) gaan de schoonmaak en aankleding van het clubhuis coördineren. Ze zullen een paar keer per jaar een beroep doen op een aantal vrijwilligers.

Verder zullen ze Marietje Arkes ondersteunen bij het “Lief en Leed” gebeuren. Overigens een taak van alle leden om hen daar op attent te maken als er vanuit het bestuur een kaartje bij lief of leed gestuurd moet worden.

Er zijn een paar bestuursleden die geen sleutel van de baan en het clubhuis hebben. Voordat we weer gaan bijmaken, schijnt het dat er in het verleden heel veel sleutelhouders (25) zijn geweest. Het is goed dat buiten het bestuur meer mensen een sleutel van de baan hebben. Met name de leden die veel spelen en ook vaak de banen klaarmaken en klussen verrichten, maar we hebben de indruk dat er ook her en der nog sleutels in omloop zijn die niet gebruikt worden. Het verzoek van het bestuur om die dan in te leveren. Alvast bedankt.

Verder het idee om tijdens een speelmiddag eens te wisselen van partner. Dus binnen het viertal een keer ruilen op dezelfde baan. Dit kunt u onderling regelen en is vrije keus. 

Op 9 september is er een toernooi voor de eigen leden. Na afloop is er een BBQ. De uitnodiging hiervoor heeft u al via de mail gehad. Geef u tijdig op en op de toernooidag graag uiterlijk om 9.45 uur aanwezig. Dit in verband met de administratie en klaarmaken van de toernooibriefjes.

Ook dit jaar doen we als Kronkelboulers weer mee aan de RABO clubactie. Vanaf 4 september kunt u stemmen. Als RABO lid kun je stemmen op 3 clubs. Je kunt stemmen via de RABO app of RABO online Bankieren. Er is geen code nodig. De lijst met deelnemende clubs staat onder RABO clubsupport.

Het gaat nog steeds goed met het ledenaantal. We hebben weer een lid. Lex Kosse welkom bij de Kronkelboulers en we hopen dat je je snel thuis zult voelen bij de club.

16 september is het open toernooi in Zuidwolde

20 september is regio toernooi in Zuidwolde (voor degenen die zich hebben opgegeven)

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma                                                            

NIEUWSBRIEF 7                                                                  AUGUSTUS 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand augustus met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 6 juli was er toernooi voor de eigen leden. Er werd weer fanatiek gespeeld om de vleesprijzen. De eerste plaats was voor Henny Mecklenfeld. Op de tweede en derde plaats eindigden Hennie Meilink en Jan Olijve.

Inmiddels is de nieuwe clubkleding gekomen. Leden die een polo en een jack hebben besteld hebben het reeds ontvangen. We staan er als club goed op de komende jaren. Vooral ook bij toernooien geeft het een mooie uitstraling.

Naar aanleiding van het onwel worden van een speler bij het vorige toernooi, waarbij een ambulance moest komen, hebben we als club actie ondernomen om het pad bij de ingang te verbreden. Er is een stuk betegeld zodat een ambulance de ingang van de baan kan bereiken en ook kan keren. Een goede zaak voor een vereniging die toch hoofdzakelijk uit ouderen bestaat. Laten we hopen dat het niet vaak nodig zal zijn.

Nu we toch met tegels bezig zijn. Rondom de baan komt een rij tegels, zodat er geen onkruid meer tussen het hek door kan groeien. Met een aantal vrijwilligers zijn de tegels opgehaald en gelegd.

Een flink karwei. De helpers en “stratenmakers” daarvoor bedankt!

Zoals al is vermeld hebben we weer ingeschreven voor de RABO clubactie. We zullen tijdig doorgeven wanneer daarvoor gestemd kan worden.

Het gaat goed met het ledenaantal. We hebben weer een aantal nieuwe leden. Henk Santman, Jan Rouweler, Be Jansen en Bernard Schlepers. Welkom bij de Kronkelboulers en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij de club.

16 augustus is het regio toernooi in Alteveer (voor degenen die zich hebben opgegeven)

18 augustus is er een open toernooi in Hollandscheveld

9 september is een eigen toernooi voor leden met de jaarlijkse BBQ

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 6                                                                       JULI 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand juli met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 6,7 en 8 juni hadden we ons stratentoernooi. Er hadden zich maar liefst 32 teams aangemeld. Onder mooie weersomstandigheden werden de wedstrijden vlot en volgens schema afgewerkt.

We mogen wel spreken van een groot succes qua deelname en bezoek. Veel positieve reacties op het toernooi en een goede omzet in het clubhuis. Er waren zelfs teams die zich vast wilden opgeven voor volgend jaar. Op alle berichten afgaan, kan het wel eens zo zijn dat we dan het maximum van 36 teams bereiken. De eerste plaats was voor het bierproefgezelschap van de Schadde, de tweede plaats voor B&B de Spa en de derde plaats voor de Bolstersdtraat (zie foto onder). Alle vrijwilligers die zich bij het toernooi hebben ingezet daarvoor dank.Op 6 juli is er weer een eigen toernooi. De uitnodiging heeft u al gehad. Opgeven kan nog tot en met dinsdag 4 juli. Hoogeveen houdt op 13 juli een open toernooi waarvoor u zich zelf kunt opgeven.

Er is veel belangstelling voor de clubkleding. In het clubhuis hangen een aantal exemplaren in verschillende maten. Veel leden hebben al een shirt en een jack gepast en besteld. Maandag 3 juli is de laatste mogelijkheid om te bestellen. We hebben geprobeerd iedereen te bereiken met een extra nieuwsbrief, maar wilt u leden die het misschien niet hebben meegekregen hier nog even op attent maken. Voor enkele leden die geen email hebben, ligt er in het clubhuis altijd een exemplaar “op papier”.

.We hebben een aantal nieuwe leden. Teun en Annie Ubels, Trijntje Schippers en Marina Jonker. Welkom bij de Kronkelboulers en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij de club.

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 5                                                                        JUNI 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand juni met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Op 1 juni hadden we ons open toernooi. Er hadden 56 spelers zich aangemeld. Onder mooie weersomstandigheden werden de wedstrijden vlot en volgens schema afgewerkt. Ook mooie prestaties van onze vereniging. Vier leden bij de eerste twaalf. Lenie Kosse 3, Joop Roosma 4, Jan Olijve 6 en Klaas Euverman 11. Na afloop nog een gezellig samenzijn  met leden van andere verenigingen (zie foto’s).

Deze week op 6-7-8 juni het stratentoernooi. Inmiddels opgave van 32 teams. Een hele goede opgave dus. Wel hebben we wat hulp van leden nodig om waar nodig aanwijzigingen m.b.t. de spelregels te geven. Als u een avond kunt, kom dan naar de baan.

Op 21 juni is er een regiotoernooi in Hoogeveen voor degenen die zich daarvoor hebben opgegeven. Het volgende eigen toernooi is op 6 juli. Binnenkort een uitnodiging en dan kunt u zich daarvoor opgeven. Van het vorige toernooi ook een stukje met foto in De Toren. Dit willen we met enige regelmaat gaan doen. Zeker na het stratentoernooi. Wellicht levert het wat nieuwe leden op.

Binnenkort schrijven we ook weer in voor de RABO clubactie. Na de zomer kunt u daarvoor weer stemmen. We houden u op de hoogte als het zover is.

Ook zijn we blij dat we versterking hebben voor de catering in het clubhuis. Coby Euverman heeft aangegeven dat ze mee wil helpen bij toernooien.

Het volgende willen we bij de leden “in de week leggen”. Het aanschaffen van clubkleding. In elk geval voor de leden die ons vertegenwoordigen op regiotoernooien en/of open toernooien. Een shirt, een polo, een jasje o.i.d. met ons logo. Een aantal van de club, maar ook de mogelijkheid voor leden om er zelf een te bestellen. We horen graag uw mening de komende weken.

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 4                                                                        MEI 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de vierde nieuwsbrief met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Er is de afgelopen maand weer het nodige gebeurd op de baan. De overkapping is afgemaakt met een schuifdeur en er is een afdak gemaakt om gereedschap op te hangen en een afscheiding bij het urinoir. Dit geeft achter in het clubhuis ook weer wat meer ruimte.

Wij noemen het van nu af clubhuis en niet meer blokhut, schuilruimte of kantine. De vrijwilligers die hebben meegewerkt daarvoor dank.

Om wat meer bekendheid te geven is er een nieuwe flyer (folder). Met dank aan de dochter van Henny Haverkort die hem heeft ontworpen. Daarbij ook een nieuw logo voor de club. U kunt een exemplaar meenemen en aan eventuele nieuwe leden en belangstellenden meegeven. Er liggen een aantal in het clubhuis en anders via Henny Haverkort beschikbaar.

De borden voor het straten/gezelligheids toernooi zijn geplaatst en her en der in het dorp is een affiche opgehangen. Het toernooi is op 6-7-8 juni en niet voor leden. Wel hebben we hulp nodig om waar nodig aanwijzigingen m.b.t. de spelregels te geven. Als u een avond kunt, kom dan naar de baan.

De banen liggen er op dit moment mooi en onkruidvrij bij. Het hele terrein ziet er netjes uit. De baancommissie daarvoor dank.

Het volgende eigen toernooi is op 11 mei. Als het goed is, heeft u zich al opgegeven. Op 17 mei ‘s middags is er dan een regio toernooi op onze banen. Dit voor de leden die zich daarvoor hebben opgegeven. Op 1 juni is er het open toernooi in Slagharen. U kunt zich hiervoor opgeven, maar ook spelers van andere verenigingen. Max. 36 koppels en vol=vol.

Tijdens het volgende toernooi gaan we ook wat foto’s maken en we maken een stukje voor De Toren. Mochten er leden zijn die bezwaar hebben dat zij op een foto en eventueel in de krant komen vanwege privacy, wilt u dat dan melden bij het bestuur.

U kunt de Kronkelboulers ook vinden op de website www.kronkelboulers.nl

De site is nog in ontwikkeling, maar het begin is er. De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF 3                                                                           APRIL 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de derde nieuwsbrief met even uw aandacht voor de volgende zaken.

De overkapping is verder afgemaakt. De schuifdeur wordt binnenkort afgewerkt en het is een plek geworden waar we mooi kunnen zitten. Daarnaast is het oude kunststof meubilair afgevoerd en we hebben een partij rode stoelen en tafels op de kop getikt. Alles gelijk en het ziet er fraai uit.

Binnenkort ook een afdak en de afwerking van het urinoir.

Ook werken we aan het actualiseren van een website, zodat we ook ‘on line’ te vinden zijn en daarnaast een flyer (folder) van de vereniging.

Een toiletvoorziening in de blokhut ‘parkeren’ we voorlopig even gezien de kosten die dit met zich meebrengt. Nu er dagelijks activiteiten zijn in het Kronkelhonk, kunnen we (net als bij de toernooien) daar gebruik van maken.

Ook de banen liggen er keurig bij. Alle blad en onkruid verwijderd. Met dank aan de baancommissie.  Alle vrijwilligers daarvoor bedankt! Naar aanleiding van de oproep vorige keer heeft Guido Fikken zich ook opgegeven voor de baancommissie. Nu af en toe bijhouden, dan hebben we het hele jaar mooie  schone banen.

Nog even ter herinnering: vanaf 1 april boulen we op de donderdagavond i.p.v. op de donderdagmorgen. Aanvang 19.00 uur. In de wintertijd gaan we dan weer overdag.

Na feestdagen zoals Pasen en Pinksteren is er gelegenheid om op de dinsdagmiddag te boulen.

Voor de deelnemers: het eerst volgende regio toernooi is op 19 april in Hollandscheveld.

Het volgende toernooi voor eigen leden is op donderdag 11 mei. Bij deze nieuwsbrief de uitnodiging hiervoor en voor wanneer u zich op moet geven.

Leden met een mailadres ontvangen deze nieuwsbrief digitaal. Er wordt ook een aantal op papier afgedrukt voor de leden, die dit niet kunnen. Ze liggen in de blokhut.

De komende tijd weer veel ‘bouleplezier’ toegewenst!

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma

NIEUWSBRIEF                                                                           MAART 2023

Beste Kronkelboulers,

Hierbij de tweede nieuwsbrief met even uw aandacht voor de volgende zaken.

Een aantal zaken zijn inmiddels in werking gezet. De overkapping is verder dichtgemaakt en het is een fraai geheel geworden, waar we mooi kunnen zitten. De schuifdeur volgt nog. Ook is al het blad rondom de banen verwijderd en zijn de banen zelf onder handen genomen. Alle vrijwilligers daarvoor bedankt! Binnenkort wordt ook het oude witte kunststof tuinmeubilair vervangen.

Nog even een klein aandachtspunt. Het gaat over het algemeen goed, maar wel het verzoek of iedereen een euro voor de koffie in de pauze in het potje wil doen. Als je het een keer vergeet, dan de volgende keer graag dubbel. Alvast bedankt!

Daarnaast heeft de oproep op de vorige nieuwsbrief flink wat reacties opgeleverd. Ook twee dames die het bestuur komen versterken en met name als klankbord de belangen van de dames zullen vertegenwoordigen. Hierbij een overzicht hoe we de vereniging nu hebben georganiseerd. Mocht u zich nog willen aanmelden voor een groep/commissie dan horen wij dat graag.

Bestuur                                                                                                       

Voorzitter           Joop Roosma                                                               

Secretaris            Hennie Mecklenfeld                                                   

Bestuurslid          Henny Haverkort (baancommissaris)                     

Bestuurslid          Johan Sassen                                                               

Bestuurslid          Rika ter Horst (klankbord dames)                           

Bestuurslid          Jenny Zwiers (klankbord dames)                            

Boekhouder       Jan Bouwhuis (admin. en fin.)                                 

Baancommissie en baanonderhoud

Hein Kleinheerenbrink

Gerard van der Most

Harry Jannink

Willem Bouwhuis

Jan Kleinheerenbrink

Jan Olijve

Klaas Euverman

Timmer/klus groep

Chris van der Most

Gerard Schrijver

Hennie Mecklenfeld

Gerard Arkes

Commissie horeca/catering/kantine                                                 

Joke Mecklenfeld                                                                                     

Marietje Pieper                                                                                         

Marietje Sassen                                                                                        

Marietje Lohuis                                                                                        

Rika ter Horst

Jenny Zwiers                                                                                              

Grietje Olijve

Coby Euverman

Toernooien

Admin/computer               Annie Kleinheerenbrink en Jenny Roosma

Wedstrijdleiding                   Joop Roosma (res. Hennie Mecklenfeld)

Inkoop horeca/bar                Joke en Hennie Mecklenfeld

Prijzen inkoop        Hennie Mecklenfeld

Bardiensten                 Commissie horeca/catering/kantine

Bericht van onze boekhouder/administrateur.

In de loop van deze of volgende week wordt de contributie over het jaar 2023 geïnd. Dit geldt uiteraard alleen voor degenen die een machtiging hiervoor hebben afgegeven. Willen degenen zonder een machtiging hun contributie overmaken op bankrekening:

NL67 RABO 0112 1627 62 t.n.v. Jeu de Boules Kronkelboulers.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking in dezen.                            

De administrateur: Jan Bouwhuis  tel. 06 224 10 463

Vanaf 1 april gaan we boulen op de donderdagavond i.p.v. op de donderdagmorgen.

Aanvang 19.00 uur. In de wintertijd gaan we dan weer overdag.

Namens het bestuur,

met vriendelijke groet, Joop Roosma